Giấy Carbonless

Giấy in hóa đơn carbonless 2 liên và 3 liên có 2 loại là loại 30m và 50m. Loại giấy này chuyên dùng cho máy in kim 1 thùng giấy carbonless được đóng 100 cuộn/1 thùng, xuất xứ Indonesia

Danh mục: