Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G chuyên dùng để đọc những mã vạch 1D với cổng giao tiếp đa dạng USB/KB/RS232, dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác.

Danh mục:
Brand:

1.850.000

Quantity