Đầu đọc mã vạch Kingpos SL-1300

Đầu đọc mã vạch Kingpos SL-1300 cung cấp khả năng đọc được tất cả các chuẩn mã vạch 1D, độ chuẩn IP 54, khoảng cách quét 0-250mm.

1.250.000

Quantity