Đầu đọc mã vạch YOUJIE ( Honeywell ) YJ3300

Đầu đọc mã vạch YOUJIE ( Honeywell ) YJ3300 sử dụng công nghệ lazer với tốc độ vừa phải 72 dòng/giây, hoạt động ổn định với mô hình kinh doanh vừa và nhỏ.

Danh mục:
Brand:

1.050.000

Quantity