Ngăn kéo đựng tiền BC 101

Ngăn kéo đựng tiền BC 101 được cấu tạo bao gồm 5 ngăn tiền giấy và 8 ngăn tiền xu có chức năng chủ yếu để phân loại các mệnh giá tiền từ thấp đến cao tránh nhầm lẫn khi thanh toán tiền cho khách hàng.

1.500.000

Quantity