Giấy in nhiệt 110mmx64mm

Giấy in nhiệt 110mmx64mm có độ trắng tự nhiên, mịn, bóng, cảm nhiệt tốt. Giấy được sản xuất bằng công nghệ sản xuất ở Nhật Bản và đóng gói tại Việt Nam.

Danh mục:

21.000

Quantity