Mực in mã vạch Wax Premium 110x300m

Mực in mã vạch Wax Premium 110x300m sử dụng tốt cho tất cả các loại tem nhãn chuyển nhiệt gián tiếp dùng cho máy in để bàn và công nghiệp như: Bixolon T430, Bixolon T400, Goxdex EZ 1100 Pus, Zebra G800, Zebra ZT230, Zebra ZT410, Datamax..

Danh mục:

165.000

Quantity