Giấy in tem màu

Giấy in tem màu có tính chất tương tự như giấy in tem trắng bình thường và chỉ khác nhau ở màu sắc. Giấy có hai loại thông dụng là loại cảm nhiệt trực tiếp không cần ribbon mực và loại dùng mực in

Danh mục: