Giấy in tem nhãn y tế

Giấy in tem nhãn y tế là một sản phẩm vô cùng quan trọng trong ngành y tế. Giấy phải có độ bền, chịu được mọi môi trường khác nhau thay đổi liên tục như trong kho lạnh, môi trường ẩm ướt mà vẫn đảm bảo độ dính và nguyên vẹn trên sản phẩm.

Danh mục:

90.000

Quantity