Dao cắt trên máy in hóa đơn

Nếu bạn đang sử dụng máy in hóa đơn mà gặp phải lỗi máy không tự động cắt giấy, hóa đơn bị dắt thì rất có thể là do dao cắt trên máy in hóa đơn đã hỏng, không còn sắc bén nữa và cần phải được thay thế.

250.000

Quantity