Dao cắt dưới máy in hóa đơn

Máy in hóa đơn dùng trong thời gian dài chưa được bảo trì thường gặp rất nhiều lỗi ảnh hưởng lớn đến quá trình kinh doanh.Lỗi mà khách hàng hay gặp nhất đó là dao cắt dưới máy in hóa đơn không tự động cắt giấy.

350.000

Quantity