Đầu đọc mã vạch Symbol DS9208

Đầu đọc mã vạch Symbol DS9208 đọc được các loại mã vạch từ loại 1D, 2D và cả PDF417, hỗ trợ cổng giao tiếp Keyboard Wedge, USB, RS-232, Wand, Synapse, IBM 468X/9X….

Danh mục:
Brand:

3.860.000

Quantity