Ngăn kéo đựng tiền RT 420

Ngăn kéo đựng tiền RT 420 gồm 5 ngăn tiền giấy có kẹp và 4 ngăn tiền giấy nhỏ; có khả năng kết nối với bất kỳ hệ thống POS hoặc máy tính tiền hiện có trên thị trường như Casio, Topcash, Procash, Epson…

1.600.000

Quantity