Ngăn kéo đựng tiền EC 410

Ngăn kéo dựng tiền EC 410 có cấu tạo bao gồm 5 ngăn tiền giấy có kẹp sắt, 2 ngăn tiền giấy rộng và 1 ngăn đựng tiền su. Riêng ngăn đựng tiền su bạn có thể tận dụng đựng thẻ ngân hàng, thẻ khách hàng nếu không có tiền su.

1.500.000

Quantity