Ngăn kéo đựng tiền RT 300

Ngăn kéo đựng tiền RT 300 được thiết kế 3 ngăn tiền giấy, 4 ngăn tiền xu; có thể kết nối với máy in hóa đơn, hệ thống POS hoặc máy tính tiền như: Casio, Topcash…

1.100.000

Quantity