Ngăn kéo đựng tiền APOS-330

Ngăn kéo đựng tiền APOS-330 được thiết kế 4 ngăn kẹp và 5 ngăn tiền mệnh giá nhỏ( thường để tiền su). Đặc biệt ngăn kéo được tích hợp cho phép mở khóa với hai chế độ: trực tiếp và tự động.

1.050.000

Quantity