Giấy in hóa đơn ATM

Giấy in hóa đơn ATM là giấy in nhiệt k80x180mm, chiều rộng khổ giấy 80mm, đường kính cuộn giấy 180mm chuyên dùng để in hóa đơn rút tiền tại các cây ATM.

Danh mục:
Brand:

210.000

Quantity