Giấy in nhiệt k57x80mm

Giấy in nhiệt k57x80mm có đường kính cuộn là 80mm chuyên dùng cho các máy in hóa đơn khổ nhỏ nhưng dùng chủ yếu cho máy Diebold để in nhật ký ATM trong ngân hàng.

Danh mục:
Brand: