Giấy in nhiệt k80x180mm

Giấy in nhiệt k80x180mm có đường kính cuộn giấy 180mm khá to nên được ứng dụng chủ yếu trong ngành ngân hàng với có 3 loại lõi khác nhau là lõi 25mm, lõi 12,5mm, lõi 18mm

Danh mục:
Brand: ,

210.000

Quantity