Giấy in nhiệt k80 x 80mm

Giấy in nhiệt k80x80mm là loại giấy cảm nhiệt trực tiếp, mặt nhiệt được quấn bên ngoài, mặt không nhiệt quấn bên trong chuyên dùng để in nhật ký ATM, in số thứ tự bệnh nhân và một số ngành bán lẻ.

Danh mục:
Brand:

21.500

Quantity