Đầu đọc mã vạch tawa TZ 3151, tốc độ quét cực nhanh và chính xác