Đầu đọc mã vạch thẻ bảo hiểm y tế đem tới lợi ích khiến ai cũng bất ngờ